Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do km 0+125 oraz rozbudowę od km 0+125 do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polega na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyniesionego skrzyżowania z ul. Bednarską oraz przebudowie zjazdów. W ramach zadania przebudowany zostanie przepust drogowy na dopływie Potoku Kamienickiego wraz z regulacją potoku, a także wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z wlotami. Przebudowane zostaną także kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego.

 DOFINANSOWANIE: 846 000,00 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: ok. 2 430 00,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021 r.

powrót