Zakończono prace na ul. Cieszyńskiej

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pt.”Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ronda Hulanka do ul. Jesionowej”, zakres wykonanych prac obejmuje:
– remont odwodnienia,
– frezowanie nawierzchni,
– remont konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
– remont konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych,
– wymiana elementów zabezpieczających ciągi piesze.

Generalny wykonawca:
Dimico Drogi i Mosty Sp. z o.o.
Ul. Księdza Londzina  115,
43-382 Bielsko-Biała

Całkowita kwota  realizacji umowy:  1.907.138 zł
Termin zakończenia 24.09.2010
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizacji zadania.

powrót