Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rozbudowa DW 942 – ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. W zakres tego przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa ul. Cieszyńskiej – drogi wojewódzkiej, a także przebudowa przyległego do niej układu komunikacyjnego. W dniu […]

więcej
Rozbudowa DW 942 – ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej

W dniu 20 maja br. miało miejsce udostępnienie do ruchu ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – ważnej inwestycji drogowej stanowiącej (wraz z rozbudową ul. Cieszyńskiej) – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”). Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej wpływa […]

więcej
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

W dniu 30 września 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zakończyło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany był w latach 2014 – 2018 Całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie wyniosła 80 611 153,60 PLN, gdzie wartość części realizowanej przez Miejski […]

więcej
powrót