Koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej.

Wariant 1a i 1b uwzględnia wprowadzenie na odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego, połączonego ze zmianą sposobu parkowania.

Wariant 2 uwzględnia zachowanie ruchu w obu kierunkach, połączonego ze zmianą sposobu parkowania.

powrót